Biznes Fəlsəfəsi: Yenilik, əzm və dürüstlük

Vizyon

Dünyanın ən rəqabətli polad müəssisəsi olmaq

Missiya

Gələcək polad sənayesinin lideri olmaq

Mədəni Şüur

Bilik və Fəaliyyət

Korporativ mədəniyyət